Bookmark and Share

Praha hostí Mistrovství ČR v požárním sportu 2017

Vydáno dne 07. 08. 2017 (2462 x přečteno)

Požární sport má v České republice svoji tradici. Letos se jedná už o 64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu a 46. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR.


Soutěží se v těchto disciplínách:


• Výstup do 4. podlaží cvičné věže
• Běh na 100 m s překážkami
• Štafeta 4 x 100m s překážkami
• Požární útok


První soutěžní den zahájí závodníci výstupem do 4. podlaží cvičné věže. Po této disciplíně bude následovat slavnostní ceremoniál k zahájení celého Mistrovství.


Součástí Mistrovství bude i doprovodný program a společenský večer.
64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu a 46. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR se zúčastní nejen ti nejlepší sportovci a sportovkyně z celé České republiky, ale akce se každoročně účastní také řada hostů z vedení Ministerstva vnitra, vysocí představitelé Hasičského záchranného sboru ČR, vrcholní představitelé společenského, kulturního a politického dění, představitelé sdružení dobrovolných hasičů i lidé, kterým požární sport učaroval. Můžete být mezi nimi i Vy!


por. Ing. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí HZS hl. m. Prahy
mob.: 603 213 447
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

 

Podrobnější představení disciplín požárního sportu


Disciplíny požárního sportu jsou čtyři, dvě kolektivní a dvě individuální.
Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, kde závodník 23m po startu překonává 2 m vysokou bariéru, pak sbírá dvě hadice, se kterými běží přes kladinu (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m). Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné z nich na rozdělovač a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem.

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, vážícího 8,5 kg. V této složité a náročné disciplíně startuje závodník s hákovým žebříkem ve vzdálenosti 32,25m od cvičné věže. Úkolem závodníka je doběhnout k věži, zavěsit žebřík do okna věže a vystoupat pomocí žebříku co nejrychleji do čtvrtého podlaží.


Štafetu 4x100 metrů s překážkami plní čtyři členové týmu. Úkolem je v co nejkratším čase překonat všechny překážky a donést do cíle štafetový kolík, v tomto případě hasičskou proudnici. Na prvním úseku překonává hasič překážku, tzv. domeček, na druhém bariéru o výšce 2m, na třetím úseku kladinu (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m) v kombinaci s hadicemi a na čtvrtém za pomoci hasicího přístroje hasí hořící kapalinu v nádrži. Za každý tým startují dvě štafety.


Poslední disciplínu, požární útok, plní 7 členů týmu. Jejich úkolem je v co nejkratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 metrů a pak se do nich trefit proudem vody a naplnit nádržky v terčích, vždy po 10 litrů. Vítězí to družstvo, které úkon splní v nejkratší době.


Přijďte se podívat na 64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu a 46. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR, konané v Praze. Jste vítáni!

 

 http://www.mrps2017.cz/media/tiskove-zpravy/

 

 

 


Zdroj: http://www.mrps2017.cz/media/tiskove-zpravy/